Mitä on musiikkiterapia?

Musiikkiterapia on kuntoutusmuoto, jossa musiikkia ja sen eri elementtejä (rytmi, melodia, harmonia, sointiväri, dynamiikka) käytetään asiakkaan kuntoutumisen välineinä.

Musiikkiterapiassa keskeistä on vuorovaikutus asiakkaan, terapeutin ja musiikin välillä. Musiikkia käytetään sekä kuntouttavana välineenä että itsessään hoitavana elementtinä. Musiikkiterapiassa pyritään mahdollisimman kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen.

Kuntoutusmuotona musiikkiterapiaa käytetään mm. psyykkisten, fyysisten ja neurologisten ongelmien hoidossa. Musiikkiterapiassa voi harjoitella sosiaalisia taitoja ja kohdata vaikeita asioita turvallisessa ympäristössä. Terapia voi olla tavoitteiltaan myös ennaltaehkäisevää ja taitoja ylläpitävää.

Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Musiikkiterapia soveltuu kaikenikäisille – lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille sekä myös odottaville äideille. Asiakkaalta ei vaadita minkäänlaista musiikillista osaamista ja työskentelymenetelmät valitaan kunkin asiakkaan taidoille sopivaksi.

Menetelminä käytetään mm. soittamista, improvisoimista, musiikin kuuntelua, musiikkiliikuntaa, omien laulujen tekemistä soittimilla tai tietokoneella/tabletilla ja kuvallista ilmaisua yhdistettynä musiikkiin.

Musiikkiterapialla on aina kuntoutukselliset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan koko terapiaprosessin ajan. Tavoitteet asetetaan asiakaslähtöisesti yhteistyössä asiakkaan ja mahdollisesti häntä hoitavien muiden tahojen kanssa.

Kohotahti Oy:n musiikkiterapiaan voi tulla joko itse maksavana asiakkaana, lääkärin kirjoittaman lähetteen kautta, Kelan (vaativa lääkinnällinen kuntoutus), vakuutusyhtiöiden tai sairaanhoitopiirien maksamana.