Laura Kohonen

Laaja-alainen musiikkiterapeutti, musiikkipedagogi YAMK

”Uskon, jokaisen kykyyn oppia uusia asioita musiikista ja itsestään, kunhan vain löydetään oikeat työtavat ja annetaan asioille riittävästi aikaa tapahtua. Erilaisin virikkein asiakas voi löytää uusia tapoja tarkastella omaa tilannettaan ja oivaltaa esimerkiksi miksi toimii niin kuin toimii. Ymmärrys lisää monesti väyliä kohti parempaa oloa ja hyvinvointia. Välillä on tärkeää saada kulkea matkaa jonkun kanssa, joka kuuntelee ja on läsnä sinua varten, mutta on vähän etäämmällä kuin oma lähiympäristö arjessa. Toisaalta taas käsiteltyjen asioiden soveltaminen ja siirtäminen jokapäiväiseen arkeen helpottamaan painetta on hyvin oleellista ja tarkoituksenmukaista heti kun se on asiakkaan puolelta mahdollista.

Musiikkiterapian ja musiikkikasvatuksen ammattilaisena pidän huolta prosessin etenemisestä tavoitteiden mukaisesti ja asiakkaan kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta. Työkokemukseni monenlaisten ihmisten parissa on luonut pohjaa vankalle halulle kohdata, olla vuorovaikutuksessa ja ymmärtää toista ihmistä sellaisena kuin hän on. Työskentelen mielelläni sekä yksilöiden että ryhmien kanssa. Työkokemusta minulla on paljon erityisesti erilaisista ryhmistä, mutta myös yksilöopettamisesta monien vuosien ajalta.

Aito kohtaaminen ja välittäminen ovat tärkeässä asemassa, sekä musiikkiterapiassa että musiikin opettamisessa ja sitä tahdon osaltani vaalia. Tervetuloa Kohotahtiin tutustumaan palveluihin!”

Koulutus

Laaja-alainen musiikkiterapeutti (Eino Roiha -instituutti 2016)

Musiikkipedagogi AMK, varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012)

Lisäksi lyhyempiä koulutuksia, seminaareja ja kursseja. Tarkemmat koulutustiedot pyydettäessä.

Laura on Suomen musiikkiterapiayhdistyksen jäsen.

Sopimukset