Musiikkikasvatus

Musiikkikasvatuksen työtapoja ovat soittaminen, laulaminen, kuunteleminen, improvisointi, musiikkiliikunta, taideintegraatio. Eri työtapoja yhdistelemällä saadaan aikaan luovia musisointihetkiä, joita voi aistia monin eri aistein ja joista on iloa sekä itselle että muille ympärillä oleville ihmisille.

Kohotahti Oy:n kautta on mahdollista saada asiantuntijaopastusta musiikinopetukseen, erityisesti esimerkiksi musiikin varhaiskasvatukseen päiväkodeissa tai musikiin kuntoutuksellisiin kysymyksiin.

Kohotahti Oy:n julkaisema kitaransoiton alkeisopetusmateriaali on tulossa syksyllä 2019!

Erityismusiikkikasvatus

Erilaiset oppimiseen ja sosiaalisiin tilainteisiin liittyvät ongelmat voivat hankaloittaa musiikinopiskelua tavanomaisin keinoin. Musiikki kuitenkin kuuluu kaikille ja jokaisella on oikeus musiikin harrastamiseen omalla tavallaan. Työtavat ovat erityismusiikkikasvatuksessa osittain samoja kuin perinteisessäkin musiikkikasvatuksessa, mutta lisäksi voidaan tarvita erilaisia muita apukeinoja asiakaskohtaisesti.

Erityismusiikkikasvatuksessa tavoitteet ovat ensisijaisesti musiikinoppimisessa, mutta opetus sisältää myös kuntoutuksellisia piirteitä, vaikka ei olekaan terapiaa. Elämykset ja onnistumisen kokemukset ovat tärkeässä roolissa. Tavoitteesta toiseen edetään oppilaan yksilöllisten taitojen mukaan.

Kohotahti Oy:n kautta on mahdollista saada erityismusiikkikasvatustunteja ja myös asiantuntijapalveluita esim. lastentarhanopettajille tai kehitysvammaisten kanssa työskenteleville.